Vårt ledebilde

Vårt ledebilde er basisen for våre forretningsmessige handlinger.

Ledemotiver

Vi er et uavhengig og tradisjonsrikt familieforetak og har spesialisert oss på framstilling av høyverdige tenger.

På basis av høy yteevne og pålitelighet pleier vi gode og langsiktige forbindelser med våre kunder.

Som produsent av et kjent og ansett merke stiller vi høye kvalitetskrav som gjelder for alle våre produkter og ytelser. Vi vil konsekvent oppfylle og stadig fornye tilliten til oss og vårt merke.

Vi tar sikte på langsiktig økonomisk suksess, men ikke for enhver pris. Vi orienterer oss etter verdier og etter målet: økonomisk, sosial og økologisk vedvarende utvikling. Dermed overtar vi medansvar for samfunn og miljø.

Vi bekjenner oss til Tyskland som produksjonssted. Da vi leverer til kunder over hele verden tenker og handler vi internasjonalt.

Mål

Vi er den ledende produsent av tenger for profesjonelle brukere - verdensomspennende.

Vi er idesmien i vårt produktsegment og dermed banebryter for innovasjoner.

Vi tilbyr stor nytte for brukerne og overlegen kvalitet for alle bruksrelevante egenskaper av våre produkter - til en konkurransedyktig pris.

På vårt område er vi den beste partner for våre kunder.

Medarbeidere

Våre medarbeideres kvalifikasjoner, iderikdom, innsatsvilje og ytelser danner grunnlaget for vår suksess. På denne måten skaper vi gode forutsetninger for at de kan utfolde seg.

Vi støtter og krever at de overtar aktivt ansvar.

Vi er en av de mest mest attraktive arbeidsgivere i våre omgivelser og i vår bransje.

Handlinger

Vi stiller høye krav til resultatene og effektiviteten av vårt arbeid. Vårt mål er kvalitet og ytelse over gjennomsnittet.

Vi vil stadig forbedre oss på alle områder og nivåer. Vi er lærevillige og åpne for nyutviklinger. Feil utnytter vi på den måten, at vi finner årsaken og at vi treffer forebyggende tiltak for framtiden.

Får å nå våre mål og for å finne og gjøre bruk av ubenyttede muligheter handler vi systematisk og konsekvent.

Gjensidig respekt, høflighet, vennlighet og hjelpsomhet preger vår omgang med hverandre og med tredjemann.