การสงวนลิขสิทธิ์

สงวนสิทธิ์การเผยแพร่ทางออนไลน์ของ KNIPEX (เซิร์ฟเวอร์: www.knipex.de und www2.knipex.com)

อนุญาตให้ทำสำเนาเนื้อหาของเว็บไซต์ KNIPEX สำหรับการใช้ส่วนตัวหรือการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามทำสำเนา ใช้ต่อ หรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ KNIPEX โดยไม่ได้รับอนุญาต KNIPEX ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบวิธีการเข้าถึงหรือคุณภาพการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมทั้งประเภทของการแสดงผล

อาจมีการเปลี่ยนแปลงและมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่แสดง รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิค ให้เป็นไปตามสภาวะปัจจุบันในเยอรมนี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า