ข้อมูลผู้เผยแพร่

KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
42337 Wuppertal

Oberkamper Str. 13
42349 Wuppertal

Tel.:02 02 / 47 94 - 0
Fax:02 02 / 47 50 58
Fax Export:02 02 / 47 74 94
E-Mail:infoknipexde
Web:www.knipex.de

Handelsregister beim Amtsgericht Wuppertal, Nr. A 8724
Umsatzsteuer-ID-Nummer: DE121109667

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านเทคนิคและเนื้อหา:

Internet / Neue Medien
E-mail: internetknipexde