พันธกิจของเรา

พันธกิจของเราเป็นพื้นฐานของการดำเนินการของบริษัท

หลักนำ

เราเป็นบริษัทครอบครัวอิสระที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตคีมคุณภาพสูง

เรามุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้า บนพื้นฐานของประสิทธิภาพในระดับสูงและความน่าเชื่อถือ

ในฐานะผู้ผลิตแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีและมีชื่อเสียง เรามีมาตรฐานคุณภาพในระดับสูงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของเรา เราจึงพยายามที่จะทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อบริษัทและแบรนด์ของเราอยู่เสมอ

เรามุ่งมั่นสร้างความสำเร็จด้านธุรกิจในระยะยาว แต่ไม่ใช่จะทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุข้อนี้ เรามุ่งเน้นคุณค่าและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ดังนั้นเราจึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

เรายึดมั่นที่จะทำการผลิตในเยอรมนี เนื่องจากเราจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลก ความคิดและการดำเนินการของเราจึงมุ่งเน้นในระดับนานาชาติ

เป้าหมาย

เราเป็นผู้ผลิตคีมชั้นนำสำหรับผู้ใช้มืออาชีพทั่วโลก

เราสร้างสรรค์แนวความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมาในเซกเมนต์ผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ และจึงเป็นผู้กำหนดความก้าวหน้าของนวัตกรรม

เรามอบคุณประโยชน์ในระดับสูงให้กับผู้ใช้ รวมทั้งคุณภาพชั้นเยี่ยมในด้านคุณสมบัติการใช้งานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ ในราคาที่สามารถแข่งขันได้

ในขอบเขตความเชี่ยวชาญของเรานั้น เราเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของลูกค้า

พนักงาน

คุณสมบัติ ความพร้อมในการทำงาน ความหลากหลายด้านแนวความคิด และสมรรถภาพของพนักงาน เป็นสิ่งสร้างรากฐานแห่งความสำเร็จของเรา ซึ่งในเรื่องนี้ เรามีเงื่อนไขที่ดีในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน

ราสนับสนุนและเรียกร้องให้มีการยอมรับและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ

เราเป็นหนึ่งในผู้ว่าจ้างที่น่าสนใจในพื้นที่ท้องถิ่นของเรา และในสาขาของเรา

การดำเนินการ

เราตั้งมาตรฐานผลลัพธ์และประสิทธิภาพของงานไว้ในระดับสูง เป้าหมายของเราคือคุณภาพและบริการที่เหนือชั้น

เราต้องการปรับปรุงทุก ๆ ด้านและทุกระดับให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราสนใจเรียนรู้และเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ๆ เราใช้ข้อผิดพลาดเพื่อที่จะอธิบายสาเหตุ และเพื่อดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

เราดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ และเพื่อค้นหารวมทั้งพัฒนาโอกาสที่ยังไม่ได้ใช้

ความเคารพซึ่งกันและกัน ความยึดมั่น ความเป็นมิตร และความพร้อมที่จะช่วยเหลือ เป็นแนวทางปฏิบัติในบริษัทและต่อบุคคลที่สาม