เราคือ KNIPEX

ผู้เชี่ยวชาญด้านคีม

ผู้เชี่ยวชาญด้านคีม

น้อยลงคือมากขึ้น: เรามุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เพียงประเภทเดียว ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีคุณประโยชน์ในด้านคุณภาพและสมรรถนะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

งนั้นทุกวันนี้ Knipex จึงเป็นแบรนด์คีมชั้นนำในระดับโลก

ผู้ใช้งานมากกว่า 100 ประเทศทำงานด้วยคีม Knipex โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น

ตัดสินด้วยคุณภาพ

ตัดสินด้วยคุณภาพ

ประสิทธิภาพ อายุการใช้งาน และความถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ของเครื่องมือของเรา สอดคล้องกับความคาดหวังในระดับสูงของผู้ใช้มืออาชีพ

เราจึงใช้วัสดุคุณภาพสูงเป็นพิเศษและเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัย

โปรแกรมซึ่งประกอบด้วยสินค้าประมาณ 1,000 รายการ ทำให้สามารถเลือกเครื่องมือสำหรับแต่ละการใช้งานได้อย่างเหมาะสมที่สุด แม้แต่ขอบเขตการใช้งานที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีพลงงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และการบิน

นวัตกรรมใหม่จาก "การระดมแนวความคิด"

นวัตกรรมใหม่จาก "การระดมแนวความคิด"

การพัฒนาใหม่และการพัฒนาก้าวต่อไปของเรา ทำให้มั่นใจได้เสมอว่าจะมีผลการทำงานที่ดีขึ้น และผู้ใช้จะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งที่เราช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานประจำวันโดยใช้คีมได้อย่างสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น

เราประสบความสำเร็จครั้งแล้วครั้งเล่าในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตั้งมาตรฐานขึ้นในวงการอุตสาหกรรม

ผลิตในเมืองวุพเพอร์ทัล ประเทศเยอรมนี

Vom Schmieden bis zum Verpacken - alles unter einem Dach.

ผลิตในเมืองวุพเพอร์ทัล ประเทศเยอรมนี

เราผลิตในเยอรมนีเท่านั้น และดำเนินการผลิตโดยวิธีการแบบยั่งยืนทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและสังคม

พนักงานที่โรงงานวุพเพอร์ทัลของเราเป็นผู้สร้างสรรค์คุณค่าทั้งหมดขึ้น นับตั้งแต่การหล่อแท่งโลหะสำหรับผลิตคีมไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ

เรารับประกันถึงความก้าวล้ำนำหน้าในด้านเทคโนโลยี ด้วยการพัฒนาและสร้างเครื่องจักรมากมายรวมทั้งระบบขึ้นเอง

พนักงานของเรา

พนักงานของเรา

พนักงานประมาณ 1.340 คนของเราเป็นพื้นฐานแห่งความสำเร็จ

เราเน้นคุณค่าในความสัมพันธ์ที่ดี และต้องการเป็นผู้ว่าจ้างที่ดี เราถือว่าทั้ง การฝึกอบรม และการฝึกอบรมเพิ่มเติม เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

เพราะเราจะสามารถพัฒนาต่อไปได้พร้อม ๆ กับพนักงานของเราเท่านั้น

เนื่องจากเหตุผลนี้เอง เราจึงให้การสนับสนุนพนักงาน ซึ่งรวมทั้งการประนีประนอมระหว่างการทำงานและครอบครัว เช่น เรามีสถานดูแลเด็กของตนเอง และมีรูปแบบเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น

คุณค่าและความรับผิดชอบ

คุณค่าและความรับผิดชอบ

เราเป็นบริษัทครอบครัว ที่ดำเนินงานมายาวนานกว่า 135 ปี โดยผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งในขณะนี้นับเป็นรุ่นที่สี่แล้ว

เรารู้สึกผูกพันกับพนักงานและผู้คนในท้องถิ่นของเราเป็นพิเศษ

เราดำเนินธุรกิจอย่างมุ่งเน้นคุณค่าและยั่งยืน ทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมของเรา

เรามีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม