Vi är KNIPEX

Tångspecialisterna

Tångspecialisterna

Mindre är mer. Vi koncentrerar oss på en enda produktgrupp och uppnår på så sätt märkbara fördelar vad gäller kvalitet och prestation.

Därför är Knipex i dag det ledande tångmärket i världen.

Användare i mer än 100 länder arbetar med Knipex-tänger - tendens stigande.

Kvaliteten avgör.

Kvaliteten avgör.

Prestation, livslängd och ergonomi hos våra verktyg orienterar sig efter de höga förväntningar som professionella användare har.

Därför använder vi särskilt högkvalitativa material och tillämpar moderna tillverkningsmetoder.

Programmet som omfattar runt 1.000 artiklar gör det möjligt att välja bästa möjliga verktyg för respektive användning - även för moderna användningsområden som solarteknik, vindenergi och luftfart.

Innovationer från "idésmedjan".

Innovationer från "idésmedjan".

Våra ny- och vidareutvecklingar ger ständigt bättre arbetsresultat och större praktisk nytta.

På så vis blir det dagliga arbetet med tänger lättare, snabbare och säkrare för våra användare.

Gång på gång lyckas vi ta fram innovationer som blir till en förebild inom branschen.

Made in Wuppertal, Germany.

Vom Schmieden bis zum Verpacken - alles unter einem Dach.

Made in Wuppertal, Germany.

Vi tillverkar uteslutande i Tyskland - med beaktande av ekologiska och sociala aspekter.

Våra medarbetare på fabriken i Wuppertal står för hela tillverkningsskalan - från smide av tångämnena till förpackning av den färdiga produkten.

Vi garanterar vårt tekniska försprång genom att vi utvecklar och bygger flera av våra maskiner och anläggningar själva.

Våra medarbetare.

Våra medarbetare.

Våra ungefär 1.340 medarbetare är basen för vår framgång.

Vi sätter värde på en bra arbetsmiljö och vi vill vara föredömliga arbetsgivare. Både utbildning och vidareutbildning är något som vi prioriterar högt.

Det är bara gemensamt med våra medarbetare som vi kan utvecklas vidare.

Värderingar och ansvar.

Värderingar och ansvar.

Sedan 135 år tillbaka är vi ett familjeföretag som leds av ägarna, vid det här laget i fjärde generationen.

Vi känner samhörighet med våra medarbetare och människorna i vår region.

Vi hushållar värdeorienterat och beständigt och tar medvetet ansvar för vår miljö.

Vi engagerar oss framför allt inom områdena sociala frågor, utbildning och kultur.