ผลิตภัณฑ์ > ตัวเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลหรือสายไฟ

97 99
KNIPEX 0, หุ้มฉนวน
Blade Terminal Sockets
97 99
KNIPEX ตัวเชื่อมต่อปลั๊ก, ไม่หุ้มฉนวน
ตัวเชื่อมต่อปลั๊ก
97 99
KNIPEX ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับขาแบน, หุ้มฉนวน
ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับขาแบน
97 99
KNIPEX ปลั๊กขั้วปลายสำหรับใบมีด, หุ้มฉนวน
ปลั๊กขั้วปลายสำหรับใบมีด
97 99
KNIPEX เบ้าเสียบกลม, หุ้มฉนวน
เบ้าเสียบกลม
97 99
KNIPEX ปลั๊กขากลม, หุ้มฉนวน
ปลั๊กขากลม
97 99
KNIPEX หัวเชื่อมสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบรูปตา, หุ้มฉนวน
หัวเชื่อมสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบรูปตา
97 99
KNIPEX ขั้วปลายสายไฟไม่บัดกรีไม่หุ้มฉนวน
ขั้วปลายสายไฟไม่บัดกรีไม่หุ้มฉนวน
97 99
KNIPEX หัวเชื่อมปลายหดทนร้อน
หัวเชื่อมปลายหดทนร้อน
97 99
KNIPEX ตัวเชื่อมปลายหุ้มฉนวน
ตัวเชื่อมปลายหุ้มฉนวน
97 99
KNIPEX ตัวเชื่อมปลายไม่หุ้มฉนวน
ตัวเชื่อมปลายไม่หุ้มฉนวน
97 99
KNIPEX ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
ปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) พร้อมขอบ
97 99
KNIPEX หัวหุ้มยางปลายลวดคู่, พร้อมปลอกคอพลาสติก
หัวหุ้มยางปลายลวดคู่
97 99
KNIPEX ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
ปลอกปลายไม่หุ้มฉนวน (หัวหุ้มยาง)
97 99
KNIPEX ปลั๊กบีบ F
ปลั๊กบีบ F
97 99
KNIPEX กล่องจัดแบ่งประเภท, พร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน
กล่องจัดแบ่งประเภทพร้อมกับปลอกปลายหุ้มฉนวน
97 99
KNIPEX กล่องจัดแบ่งประเภท, พร้อมกับหัวหุ้มยางปลายลวดคู่
กล่องจัดแบ่งประเภทพร้อมกับหัวหุ้มยางปลายลวดคู่
97 99
KNIPEX กล่องจัดแบ่งประเภท, พร้อมกับปลอกปลายที่ไม่ได้หุ้มฉนวน
กล่องจัดแบ่งประเภทพร้อมกับปลอกปลายที่ไม่ได้หุ้มฉนวน