ผลิตภัณฑ์ > กรรไกรตัดสายเคเบิ้ลหรือสายไฟและลวด

94 10
KNIPEX ตัวตัดท่อ, สำหรับท่อร้อยสายพลาสติก  - (งานติดตั้งไฟฟ้า)
เครื่องตัดท่อสำหรับท่อพลาสติก
94 15
KNIPEX เครื่องตัด, สำหรับเคเบิ้ลริบบิ้น
ตัวตัดสายแพ
94 3
KNIPEX กรรไกร Mitre, เหมาะสำหรับส่วนที่เป็นพลาสติกและยาง
กรรไกร Mitre สำหรับส่วนที่เป็นพลาสติกและยาง
94 5
KNIPEX กรรไกรตัดแต่ง
กรรไกรตัดแต่ง
95 02
KNIPEX กรรไกรสำหรับตัดไวนิล, เหมาะสำหรับรูของสายไฟหรือสายเคเบิ้ลด้วย
กรรไกรสำหรับตัดไวนิล
95 03
KNIPEX กรรไกร, สำหรับเส้นใย KEVLAR<sup>®</sup>
กรรไกรสำหรับใยแก้ว KEVLAR®
95 05
KNIPEX กรรไกรสำหรับช่างไฟฟ้า
กรรไกรสำหรับช่างไฟฟ้า
95 05
KNIPEX กรรไกรอเนกประสงค์
กรรไกรอเนกประสงค์
95
KNIPEX กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
95
KNIPEX KNIPEX StepCut
KNIPEX StepCut
95
KNIPEX กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
95 1
KNIPEX กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล, มาพร้อมกับขอบตัดแบบคู่
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล พร้อมคมตัดแบบคู่
95
KNIPEX กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
95
KNIPEX กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
95 3
KNIPEX คีมตัดสายไฟ, (เฟืองล้อ)
คีมตัดสายไฟ
95 32
KNIPEX กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล, (เฟืองล้อ)  - พร้อมด้ามยาว
กรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ลพร้อมด้ามจับยาว
95 32
KNIPEX คีมตัดสายไฟ, (เฟืองล้อ)  - พร้อมด้ามยาว
กรรไกรตัดเคเบิ้ลด้ามยาว
KNIPEX คีมตัดสายไฟ, (เฟืองล้อ)  - สำหรับสายเคเบิลหุ้มลวด (สายเคเบิล SWA)
มีดตัดสายเคเบิลสำหรับสายเคเบิลหุ้มลวด (สายเคเบิล SWA)
95 32
KNIPEX คีมตัดสายไฟ, (หลักการเฟืองล้อแบบ 3 ขั้นตอน)
คีมตัดสายไฟ
95 3
KNIPEX คีีมตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ACSR, (เฟืองล้อ)  - สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมแกนเหล็ก
คีีมตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ACSR
95 6
KNIPEX เครื่องตัดสายไฟหรือสายเคเบิ้ล Bowden
เครื่องตัดสายไฟหรือสายเคเบิ้ล Bowden
95 62
KNIPEX กรรไกรสำหรับตัดลวดสลิง, และอีกทั้งสำหรับลวดสลิงที่มีความแข็งแรงสูง
กรรไกรสำหรับตัดลวดสลิง
95 6
KNIPEX กรรไกรสำหรับตัดลวดสลิง, ถูกหลอม
กรรไกรสำหรับตัดลวดสลิง
95
KNIPEX เครื่องตัดลวงสลิงและสาย ACSR
เครื่องตัดลวงสลิงและสาย ACSR