ผลิตภัณฑ์ > คีมตัด

61
KNIPEX ก้ามหนีบสำหรับการตัดปลายสลัก, การส่งผ่านแรงงัดสูง
ก้ามหนีบสำหรับการตัดปลายสลัก
62
KNIPEX คีมตัดแบบเฉียงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คีมตัดแบบเฉียงสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
64
KNIPEX ปากคีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ปากคีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
64
KNIPEX คีมปากนกแก้ว ESD สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คีมปากนกแก้ว ESD สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
67
KNIPEX คีมตัดปลายชนิดแรงงัดสูง
คีมตัดปลายชนิดแรงงัดสูง
68
KNIPEX ปากคับตัดปลาย
คีมตัดปลาย
69
KNIPEX ปากคับตัดปลาย, สำหรับช่างยนต์
เครื่องตัดปลายสำหรับช่างกล
70
KNIPEX คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง
คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง
71 01
KNIPEX KNIPEX CoBolt<sup>®</sup> S, เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด
KNIPEX CoBolt® S
71
KNIPEX KNIPEX CoBolt<sup>®</sup>, เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด
KNIPEX CoBolt®
71
KNIPEX KNIPEX CoBolt<sup>®</sup> XL, เครื่องตัดสลักขนาดกะทัดรัด
KNIPEX CoBolt® XL
71 72
KNIPEX ตัวตัดสลัก
ตัวตัดสลัก
71 82
KNIPEX ตัวตัดตะแกรงคอนกรีต
ตัวตัดตะแกรงคอนกรีต
72
KNIPEX เครื่องตัดทแยงมุมสำหรับพลาสติก
เครื่องตัดทแยงมุมสำหรับพลาสติก
72 51
KNIPEX เครื่องตัดทแยงมุมสำหรับใยแก้ว
เครื่องตัดทแยงมุมสำหรับใยแก้ว
72 6
KNIPEX คีมตัดแบบรัดกุมที่มีแรงงัดสูง, สำหรับเหล็กเบาและพลาสติก
คีมตัดแบบรัดกุมที่มีแรงงัดสูง
73
KNIPEX KNIPEX X-Cut<sup>®</sup>, เครื่องตัดทแยงมุมแบบกะทัดรัด  - การส่งผ่านแรงงัดสูง
KNIPEX X-Cut®
73 7
KNIPEX KNIPEX TwinForce<sup>®</sup>, เครื่องตัดทแยงมุมประสิทธิภาพสูง
KNIPEX TwinForce®
74
KNIPEX คีมปากเฉียงสำหรับการงัดที่ต้องออกแรงสูง
คีมปากเฉียงสำหรับการงัดที่ต้องออกแรงสูง
74 91
KNIPEX เครื่องตัดตรงกลางแรงงัดสูง
เครื่องตัดตรงกลางแรงงัดสูง
75
KNIPEX คีมปากเฉียงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
คีมปากเฉียงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
76
KNIPEX คีมตัดปากเฉียง คีมปากเฉียง, สำหรับช่างกลไฟฟ้า
ตัวตัดทแยงมุมแบบกลไฟฟ้า
77
KNIPEX คีมปากเฉียงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
คีมปากเฉียงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์
77
KNIPEX ตัวตัดทแยงมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตัวตัดทแยงมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
77 H
KNIPEX คีมปากเฉียงสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์, มาพร้อมกับขอบตัดโลหะสอดไส้คาร์ไบต์
เครื่องตัดแบบทแยงมุมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขอบตัดคาร์ไบต์
77 H
KNIPEX ตัวตัดทแยงมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์, มาพร้อมกับขอบตัดโลหะสอดไส้คาร์ไบต์
เครื่องตัดทแยงมุมอิเล็กทรอนิกพร้อมขอบตัดคาร์ไบด์ ESD
78
KNIPEX Electronic <i>Super Knips</i><sup>®</sup>
Electronic Super Knips®
78
KNIPEX Electronic <i>Super Knips</i><sup>®</sup> ESD
Electronic Super Knips® ESD
78
KNIPEX Electronic <i>Super Knips</i><sup>®</sup> XL
Electronic Super Knips® XL
78
KNIPEX Electronic <i>Super Knips</i><sup>®</sup> XL ESD
Electronic Super Knips® XL ESD
79
KNIPEX เครื่องตัดทแยงมุมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
เครื่องตัดทแยงมุมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
79
KNIPEX เครื่องตัดทแยงมุม ESD สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
เครื่องตัดทแยงมุม ESD สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ