ผลิตภัณฑ์ > ที่คล้องสายไฟและเครื่องมือสำหรับงานรื้อถอน

11
KNIPEX เครื่องปอกฉนวน
เครื่องปอกฉนวน
11 8
KNIPEX กรรไกรปอกลวดหรือสายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
กรรไกรปอกลวดหรือสายไฟสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
11 9
KNIPEX คีมปอกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คีมปอกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
12
KNIPEX เครื่องปอกฉนวน, พร้อมใบมีดที่นำมาใช้
เครื่องปอกฉนวนพร้อมใบมีดที่ปรับระดับแล้ว
12 12
KNIPEX เครื่องปลอกฉนวนแบบแม่นยำ, พร้อมใบมีดที่นำมาใช้
เครื่องปลอกฉนวนแบบแม่นยำ
12 40/50
KNIPEX เครื่องปอกฉนวนแบบปรับระดับเองได้
เครื่องปอกฉนวนแบบปรับระดับเองได้
12 42
KNIPEX KNIPEX MultiStrip 10, เครื่องปลอกฉวนแบบอัตโนมัติ
KNIPEX MultiStrip 10
12 52
KNIPEX KNIPEX PreciStrip16
KNIPEX PreciStrip16
12 62
KNIPEX การลอกฉนวนแบบอัตโนมัติ
การลอกฉนวนแบบอัตโนมัติ
12 64
KNIPEX เครื่องปอกฉนวนอัตโนมัติสำหรับสายไฟหรือลวดชนิดแบน
เครื่องปอกฉนวนอัตโนมัติสำหรับสายไฟหรือลวดชนิดแบน
12 74
KNIPEX คีมสำหรับถอดแบบอัตโนมัติ
คีมสำหรับถอดแบบอัตโนมัติ
12 80
KNIPEX อุปกรณ์ปอกฉนวนหุ้มขนาดเล็ก
เครื่องมือปอกขนาดเล็ก
12 82
KNIPEX เครื่องปอกสายไฟสำหรับใยแก้วนำแสง
เครื่องปอกสายไฟสำหรับใยแก้วนำแสง
12 85
KNIPEX เครื่องมือปอกสำหรับใยแก้วนำแสง
เครื่องมือปอกสำหรับใยแก้วนำแสง
13
KNIPEX คีมตัดสำหรับช่างไฟฟ้า
คีมตัดสำหรับช่างไฟฟ้า
13 4
KNIPEX คีมสำหรับถอด
คีมสำหรับถอด
13 6
KNIPEX KNIPEX StriX, เครื่องปอกฉนวนกับกรรไกรสำหรับสายไฟหรือสายเคเบิ้ล
KNIPEX StriX
13
KNIPEX คีมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
คีมสำหรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
14
KNIPEX เครื่องปอกฉนวนแบบทแยงมุม
เครื่องปอกฉนวนแบบทแยงมุม
15 11
KNIPEX แหนบหรือปากคีบสำหรับสายไฟหรือลวดที่มีตัวหุ้ม
แหนบหรือปากคีบสำหรับสายไฟหรือลวดที่มีตัวหุ้ม
15
KNIPEX เครื่องปอกฉนวน
เครื่องปอกฉนวน
16 20
KNIPEX เครื่องมือสำหรับการรื้อถอน
เครื่องมือสำหรับการรื้อถอน
16 20
KNIPEX มีดพับของช่างไฟฟ้า
มีดพับของช่างไฟฟ้า
16 30
KNIPEX เครื่องมือสำหรับการรื้อถอน
เครื่องมือสำหรับการรื้อถอน
16 40
KNIPEX เครื่องมือสำหรับงานรื้อถอน
เครื่องมือสำหรับงานรื้อถอน
16 60
KNIPEX เครื่องมือปอกสำหรับสายโคแอ็กซ์
เครื่องมือปอกสำหรับสายโคแอ็กซ์
16 60
KNIPEX เครื่องมือปอกฉนวนหุ้มสำหรับสายเคเิบิลโคแอกเชียลและสายเคเบิลข้อมูล
เครื่องมือปอกฉนวนหุ้มสำหรับสายเคเิบิลโคแอกเชียลและสายเคเบิลข้อมูล
16 60
KNIPEX เครื่องมือปอกสำหรับสายโคแอ็กซ์
เครื่องมือปอกสำหรับสายโคแอ็กซ์
16 64
KNIPEX เครื่องมือสำหรับงานรื้อถอนสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบแบนและแบบกลม
เครื่องมือสำหรับงานรื้อถอนสายไฟหรือสายเคเบิ้ลแบบแบนและแบบกลม
16 65
KNIPEX เครื่องมือรื้อสำหรับเคเบิลข้อมูล
เครื่องมือรื้อสำหรับเคเบิลข้อมูล
16 8
KNIPEX เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์
เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์
16 80
KNIPEX เครื่องมือปอกแบบลึก KNIPEX
เครื่องมือปอกแบบลึก KNIPEX
16 90
KNIPEX เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับงานรื้อถอนภายในอาคารและสายไฟหรือสายเคเบิ้ลสำหรับงานอุตสาหกรรม
เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับงานรื้อถอนภายในอาคารและสายไฟหรือสายเคเบิ้ลสำหรับงานอุตสาหกรรม
16 95
KNIPEX KNIPEX ErgoStrip<sup>®</sup>, เครื่องมือสำหรับการรื้อถอนแบบอเนกประสงค์
KNIPEX ErgoStrip®