ผลิตภัณฑ์ > คีมยึด

19
KNIPEX คีมกลมพร้อมขอบตัด, (คีมสำหรับช่างอัญมณี)
คีมจมูกกลมพร้อมขอบตัด
20
KNIPEX คีมปากเป็ด / คีมปากแบน
คีมปากเป็ด / คีมปากแบน
22
KNIPEX คีมปากแหลมกลมหางหนู
คีมปากแหลมกลมหางหนู
23
KNIPEX คีมปากแบนที่มีขอบตัด, (คีมช่างกลแบบแม่นยำ)
คีมปากแบนมาพร้อมกับขอบตัด, คีมสำหรับงานเครื่องกลที่มีความแม่นยำสูง
25
KNIPEX คีมตัดข้างปากนก, (คีมวิทยุ)
คีมตัดข้างปากนก, คีมวิทยุ
26
KNIPEX คีมตัดข้างปากนก, (คีมปากนกกระสา)
คีมปากแหลม/คีมปากแหลมงอ
27
KNIPEX คีม Snipe Nose พร้อมตัวตัดกลาง, (คีมสำหรับโทรศัพท์)
คีม Snipe Nose พร้อมตัวตัดกลาง
28
KNIPEX คีมประกอบ
คีมประกอบ
28
KNIPEX คีมประกอบ, มีโครงสร้างแนวตัดไขว้
คีมประกอบมีโครงสร้างแนวตัดไขว้
29
KNIPEX คีมสำหรับโทรศัพท์
คีมสำหรับโทรศัพท์
30
KNIPEX คีมปากแหลม
คีมปากแหลม
30 41
KNIPEX คีมเปลี่ยนหลอดฮาโลเจน
คีมเปลี่ยนหลอดฮาโลเจน
31
KNIPEX คีมยึด, (คีมปากแหลม)
คีมยึด, คีมปากเข็ม
32
KNIPEX คีมการปรับรีเลย์
คีมการปรับรีเลย์
33
KNIPEX คีมปากเป็ด
คีมปากเป็ด
34
KNIPEX คีมสำหรับการยึดจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
คีมสำหรับการยึดจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
34
KNIPEX คีม ESD สำหรับการยึดจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
คีม ESD สำหรับการยึดจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ
35
KNIPEX คีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
35
KNIPEX คีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ESD
คีมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ESD
36
KNIPEX คีมสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
คีมสำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
37
KNIPEX คีมยึด, เหมาะสำหรับการใช้งานกับเครื่องยนต์กลไกที่ต้องการความแม่นยำสูง
คีมยึดสำหรับงานระบบหรืองานกลไกที่ต้องการความแม่นยำสูง
38
KNIPEX คีมสำหรับช่างกล
คีมสำหรับช่างกล