ผลิตภัณฑ์ > คีมย้ำสำหรับการยึดจับ

97 00
KNIPEX คีมย้ำ
คีมย้ำ
97 2
KNIPEX คีมย้ำสำหรับการยึดจับ
คีมย้ำสำหรับการยึดจับ
97 33
KNIPEX KNIPEX MultiCrimp<sup>®</sup>, คีมย้ำพร้อมกล่องเปลี่ยน
KNIPEX MultiCrimp®
97 40
KNIPEX เครื่องมือสอด, สำหรับ LSA-Plus และวัสดุที่เหมือนกัน
เครื่องมือสอดสำหรับ LSA-Plus และวัสดุที่เหมือนกัน
97 40
KNIPEX เครื่องมือบีบ, สำหรับหัวเชื่อมสายโคแอ็กซ์
เครื่องมือบีบ
97 43
KNIPEX คีมระบบย้ำ, สำหรับหัวย้ำแบบถอดเปลี่ยนได้
คีมระบบย้ำ
97 43 E
KNIPEX KNIPEX eCrimp, คีมระบบย้ำกลไกไฟฟ้า  - สำหรับหัวย้ำแบบถอดเปลี่ยนได้
KNIPEX eCrimp
97 49
KNIPEX เครื่องย้ำ, สำหรับระบบคีมย้ำ KNIPEX หมายเลขผลิตภัณฑ์: 9743 xx
เครื่องย้ำ
97
KNIPEX เครื่องหาตำแหน่ง, สำหรับคีมย้ำและดายย้ำ
เครื่องหาตำแหน่ง
97
KNIPEX ชุดเครื่องมือติดตั้ง, สำหรับหัวเชื่อมสายพลังงานแสงอาทิตย์ MC4 (จุดสัมผัสหลายแห่ง)
ชุดเครื่องมือติดตั้งสำหรับหัวเชื่อม MC4 (หลายจุดสัมผัส)
97 50
KNIPEX คีมย้ำสำหรับหัวเชื่อม Scotchlok™, มาพร้อมกับตัวตัดด้านข้าง
คีมย้ำสำหรับหัวเชื่อม Scotchlok™
97 51
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
97 51
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
คีมย้ำสำหรับปลั๊กแบบตะวันตก
97 52
KNIPEX คีมย้ำสำหรับการยึดจับ, เหมาะสำหรับการใช้งานแบบสองมือด้วย
คีมย้ำสำหรับการใช้งานแบบสองมือด้วย
97 52
KNIPEX คีมย้ำสำหรับการยึดจับ, การออกแบบที่สั้น
คีมย้ำแบบสั้น
97 52
KNIPEX KNIPEX PreciForce<sup>®</sup>, คีมย้ำสำหรับการยึดจับ
KNIPEX PreciForce®
97 52
KNIPEX คีมย้ำแบบสี่ด้ามจับสำหรับจุดสัมผัสแบบเลี้ยว
คีมย้ำแบบสี่ด้ามจับ
97 53
KNIPEX คีมย้ำที่สามารถปรับระดับเองได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกปลาย (เฟอร์รูล), มาพร้อมกับการเข้าถึงบริเวณด้านข้าง
ตีมสำหรับการกดและย้ำแบบปรับระดับเองได้
97 53
KNIPEX คีมย้ำที่สามารถปรับระดับเองได้ เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกปลาย (เฟอร์รูล), มาพร้อมกับการป้อนด้านหน้า
คีมย้ำที่สามารถปรับระดับได้เองในตัว มาพร้อมกับการโหลดบริเวณด้านหน้า
97 53
KNIPEX KNIPEX Twistor16, คีมย้ำที่มีการปรับระดับเองในตัว เหมาะสำหรับการใช้งานกับปลอกหุ้มปลาย (เฟอร์รูล)  - พร้อมกับหัวย้ำที่สามารถหมุนได้
KNIPEX Twistor16
97 54
KNIPEX คีมหนีบสำหรับปลั๊กขนาดย่อม, การย้ำแบบขนาน
คีมหนีบสำหรับปลั๊กขนาดย่อม
97 6
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
97 7
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง)
97 8
KNIPEX คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง), มาพร้อมกับการป้อนด้านหน้า
คีมย้ำสำหรับปลอกปลาย (หัวหุ้มยาง) ที่ป้อนทางด้านหน้า